ЋИР/ LAT  

MATEMATIKA

Period od 5-8. razreda je obično problematičniji za decu (i roditelje) zbog toga što gradivo matematike postaje kompleksnije, te je đacima neretko potrebna pomoć. SuperŠkola je pravi način da se se problemi iz matematike uspešno reše!

Sadržaj matematike u SuperŠkoli je kreiran tako da deci pruži svu potrebnu pomoć:

1. Video predavanja sa svim lekcijama koje đaci uče u školi

Deci su na raspolaganju video lekcije u kojima je na postupan i jasan način objašnjena tema koja se u lekciji obrađuje. Predavanja drže renomirani nastavnici matematike, a lekcije su dopunjene crtežima, ispisima, animacijama...

2. Postupno rešeni zadaci

U okviru lekcija ili izdvojeno od njih, đacima je na raspolaganju veliki broj postupno urađenih zadataka za provežbavanje. Na ovaj način, učenik može prvo da pokuša da reši zadatak, a ukoliko mu nije jasan, može da pogleda video objašnjenje u ritmu i broju puta koji to njemu odgovara.

3. Testovi za proveru znanja

Đacima je na raspolaganju velika baza testova pomoću kojih mogu proveriti svoje znanje. Osim ocene, odnosno broja bodova za rešeni test, đaci će i za svako netačno odgovoreno pitanje dobiti razjašnjen i tačan odgovor.

 

Osim pomenutog sadržaja, Superškola nudi i riznicu znanja sa brojnim multimedijalnim sadržajima kao i testove za pripremu mature.

 

Primer lekcije: Površina četvorostrane prizme