ЋИР/ LAT  

FIZIKA

U periodu od 6-8. razreda, đaci iz fizike obrađuju različite fizičke zakone koje funkcionišu na svetu i oko njih. Često, ovo gradivo za njih može biti problematično, pogotovo iz perspektive zadataka za čije je rešavanje potrebna dobra osnova i kvalitetan fokus.

Iz tog razloga, SuperŠkola je kreirala sadržaj koji đacima pomaže da savladaju izazove iz ovog predmeta:

1. Video predavanja sa svim lekcijama koje đaci uče u školi

Deci su na raspolaganju video lekcije u kojima je na postupan i jasan način objašnjena tema koja se u lekciji obrađuje. Predavanja drže renomirani nastavnici fizike, a lekcije su dopunjene crtežima, ispisima, animacijama. Za neke lekcije, dostupni su i eksperimenti koji prikazuju delovanje fizičkih sila na primeru iz života.

2. Postupno rešeni zadaci

U okviru lekcija ili izdvojeno od njih, đacima je na raspolaganju veliki broj postupno urađenih zadataka za provežbavanje. Na ovaj način, učenik može prvo da pokuša da reši zadatak, a ukoliko mu nije jasan, može da pogleda video objašnjenje u ritmu i broju puta koji to njemu odgovara.

3. Testovi za proveru znanja

Đacima je na raspolaganju velika baza testova pomoću kojih mogu proveriti svoje znanje. Osim ocene, odnosno broja bodova za rešeni test, đaci će i za svako netačno odgovoreno pitanje dobiti razjašnjen i tačan odgovor.

 

Osim pomenutog sadržaja, Superškola nudi i riznicu znanja sa brojnim multimedijalnim sadržajima kao i testove za pripremu mature.

 

Primer lekcije: Sila potiska