ЋИР/ LAT  

HEMIJA

U periodu od 7-8. razreda, đaci se upoznaju sa hemijom - elementima iz prirode, različitim jedinjenjima, vezama koje se u prirodi stvaraju, kao i o njihovim uticajima na živi svet oko nas.

Kako bi đaci lako savladali ovaj zanimljiv predmet, SuperŠkola je kreirala odgovarajući sadržaj:

1. Video predavanja sa svim lekcijama koje đaci uče u školi

Deci su na raspolaganju video lekcije u kojima je na postupan i jasan način objašnjena tema koja se u lekciji obrađuje. Predavanja drže renomirani nastavnici hemije, a lekcije su dopunjene crtežima, ispisima, animacijama. Za neke lekcije, dostupni su i eksperimenti koji đacima omogućavaju da na delu vide rezultate hemijskih reakcija.

2. Postupno rešeni zadaci

U okviru lekcija ili izdvojeno od njih, đacima je na raspolaganju veliki broj postupno urađenih zadataka za provežbavanje. Na ovaj način, učenik može prvo da pokuša da reši zadatak, a ukoliko mu nije jasan, može da pogleda video objašnjenje u ritmu i broju puta koji to njemu odgovara.

3. Testovi za proveru znanja

Đacima je na raspolaganju velika baza testova pomoću kojih mogu proveriti svoje znanje. Osim ocene, odnosno broja bodova za rešeni test, đaci će i za svako netačno odgovoreno pitanje dobiti razjašnjen i tačan odgovor.

 

Osim pomenutog sadržaja, Superškola nudi i riznicu znanja sa brojnim multimedijalnim sadržajima kao i testove za pripremu mature.

 

Primer lekcije: Razdvajanje sastojaka smeše